Zorgproces

De hoofdstukken in dit deel volgen de verschillende fasen in het zorgproces, van het bepalen welke patiënten mogelijk een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben tot het controlebeleid. Verder is er een hoofdstuk hoe u CVRM in uw HIS kunt registreren. De term ‘intensieve behandelfase’ staat voor de eerste periode van het CVRM waarin de behandeling wordt uitgevoerd: aanpakken van leefstijlfactoren en zo nodig instellen op medicatie. In deze periode zijn er frequente controles en eventueel aparte afspraken voor het begeleiden van de leefstijl, in de eigen praktijk of bij ketenpartners. Na verloop van tijd, als de streefdoelen zo veel mogelijk zijn gehaald, volgt een stabiele behandelfase. Afhankelijk van risicoprofiel en comorbiditeit wordt de patiënt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd.

Hoofdstukken Zorgproces

  1. Risicoprofiel opstellen en risico schatten
  2. Vervolgdiagnostiek
  3. Registratie in het HIS/EPD
  4. Beleid
  5. Begeleidingsconsulten intensieve en stabiele behandelfase

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de inhoud?

Bestel het boek vandaag nog, maak een account aan en log in.

Bestel het boek Inloggen