External video URL

GGZ in de huisartsenpraktijk

Editie november 2021

GGZ in de huisartsenpraktijk is een herziening van de editie uit 2016 en biedt handvatten voor de onderlinge taakverdeling en samenwerking in het zorgproces.

Psychische problematiek is het gevolg van uiteenlopende factoren en daarom ligt in dit boek de focus op persoonsgerichte zorg. Het persoonlijke verhaal van de patiënt vormt het startpunt van de zorg, waarbij diens eigen kracht wordt aangesproken. Begeleide zelfhulp is hierin een belangrijke ontwikkeling. Alle fasen van het zorgproces die een patiënt met psychische klachten in de huisartsenpraktijk kan doorlopen komen aan bod. In praktische schema’s is in een oogopslag te zien wat de taakverdeling is. Ook zijn er tabellen toegevoegd en worden handvatten geboden voor onder andere klachtenexploratie, behandelmogelijkheden en samenwerking met de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ.

Bestel nu! Bekijk recensies

Voor huisarts en praktijkondersteuner (POH)

  • Direct toepasbaar in de huisartsenpraktijk
  • Leden van het NHG, praktijkondersteuners en AIOS ontvangen 30% korting
  • Bestemd voor POH, huisarts en anderen die binnen de huisartsenpraktijk met GGZ te maken hebben
  • De inhoud van het boek is volledig geactualiseerd en uitgebreid en gebaseerd op de NHG-Standaarden. Functie-en competentieprofiel van de POH-GGZ is aangepast versie 2020).

Bestel nu!

GGZindeHuisartsenpraktijk-Frontpage