Downloads

Als u ingelogd bent kunt u hier alle up-to-date protocollen en bijlagen uit het boek GGZ in de huisartsenpraktijk downloaden.

Bestel het boekInloggen

Nog geen account? Registreer u hier met de code uit boek.

Bijlagen

 • Bijlage 1 Functie- & competentieprofiel

 • Praktijkondersteuner huisarts GGZ’ 2020

 • Bijlage 2 Voorbeeldfolder POH-GGZ

 • Bijlage 3 De envelop 2017

 • Bijlage 4 Behandelaanpak, afspraken en adviezen

 • Bijlage 5 ICPC

 • Bijlage 6 Voorbeeld Individueel Zorgplan (IZP)

 • Bijlage 7 Overzicht diagnostische bepalingen GGZ

 • Bijlage 8 Medicamenteuze behandeling van depressie en angst

 • Bijlage 9 Slaapdagboek

 • Bijlage 10 Hulpmiddelen bij het stoppen of minderen van benzodiazepinegebruik